Official

“Official” kelimesi İngilizce menşeli bir kelime olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “uhde” veya “iş” anlamına gelir. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na derece uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda yönetim ve hükümet işlerinde kullanılırdı.

Orta Çağ boyunca, “official” kelimesi, hükümet veya kilise aracılığıyla atanmış bir görevliyi tarif etmek yürekin kullanılmaya esaslandı. Bu görevliler, örneğin mevki daireleri veya kiliselerde çeşitli işlerle mesul olan kişilerdi.

Zamanla, “official” kelimesi daha geniş anlamlar kazandı ve resmi veya salahiyettar bir konumda mevcut rastgele bir kişsağlıklı tarif etmek yürekin kullanılmaya esaslandı. Hasetmüzde, “official” kelimesi çoklukla hükümet, spor veya iş dünyası üzere resmi bir konumda mevcut kişmüterakki veya kurumları tarif etmek yürekin kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Zamanla, kelime resmi veya salahiyettar bir konumda mevcut rastgele bir kişsağlıklı tarif etmek yürekin kullanılmaya esaslamıştır.