Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yaşadığı maşer ortamında kıymeti olan , kabiliyet, biçimci ve özge davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tüyöneten.

Terbiye, önceden saptanmış esaslara için insanoğluın davranışlarında belirli gelişmeler esenlamaya yarayan planlı etkiler sürecidir.

Terbiye; bireyin davranışlarındaki yaşantısı kanalıyla kasıtlı olarak ve isteyerek bileğalışverişme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü gibi eğitimin bir çok tanımı kuruluşlabilmektedir. Fakat, hasetmüzde çoğunlukla tercih edilen tanım:

“Kişinin davranışında, kendi yaşantısı kanalıyla ve kasıtlı olarak matlup yönde( eğitimin ammaçlarına uygun ) bileğalışverişme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu teşhis için;

· Terbiye bir süreçtir.

· Terbiye sürecinde, bireyin davranışlarının matlup yönde bileğalışveriştirilmesi ammaçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki bileğalışverişme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Terbiye sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç asliye öğesi vardır.

1. Ammaç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Değerlendirmeler

Terbiye ammaçla adım atar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam paha ve yorum ile son bulur. Sürecin bu mantığı tamlık kültürler midein ayrımsızdır. Ammaçların içeriği ve öğrenme midein kullanılan öğretme şekilleri kültürden kültüre için bileğalışverişebilir, lakin sürecin doğkakımı bileğalışverişmez.

Terbiye kapsamı ve tanımlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Tarih boyunca birçok filozof ve terbiyeci, eğitimin ne başüstüneğuna üstüne farklı farklı tanımlamalarda bulunmuştur. Hasetmüzde ise eğitimin onaylama edilen ölçünlü tanımı şudur: Terbiye, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları kanalıyla kasıtlı olarak istendik davranış bileğalışverişikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanımlama ekseninde eğitimin genel hatları çizilebilir. Bu tanımlamanın ortamında eğitime üstüne bazı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi yaşantıları kanalıyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış bileğalışverişikliği” ve “süreç” gibi kelimeler eğitimin esas taşlarıdır.

Terbiye, sima midein ömür boyu devam fail bir süreçtir ve davranışlarda değişiklik meydana getirir. Bu davranış değişimleri ise bireyin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişimleri istendik yani beklentilere ve hedeflere uygun olabileceği gibi istenmedik yönde bile gelişebilir. Terbiye sürecinin alışverişletilmesi ise kasıtlı yani programlı ve programlı olabileceği gibi gelişigüzel bile kabil. Kasıtlı olarak yapılan eğitime formal yetişek, gelişigüzel yapılan eğitime ise informal yetişek denir. Henüz açıklayıcı bir örnek verirsek mektep, dershane, yetişek merkezleri gibi mekânlarda verilen yetişek formal; bireyin kendi çevresinden edinmiş olduğu ve planlı programlı olmayan yetişek ise informal eğitidir. Doğrusu yetişek yalnızca okullardaki öğrenmelerle sınırlı bileğildir.

Terbiye Türleri
Terbiye türlerine için sınıflandırıldığında formal ve informal yetişek olgunlaşmak üzere dü tür ortaya çıkar. Formal yetişek okullarda ya da kurumlarda belirli bir maksat ve izlence çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu yetişek tipinin belirli bir amacı vardır. Bu düzende yetişek süreci yönetimsel bir kadro ve eğitmenler aracılığıyla planlanır. İnformal yetişek ise kendi kendine gelişen ölçüsüz ve programsız yapılan eğitimdir ki fert bu eğitimi toplumsal çevresinden gizil olarak edilir.

Terbiye Sistemi
Terbiye, bir tertibat olarak ele alındığında ise yetişek sisteminin üç asliye ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, süreçler ve çıktılardır. Memba; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, çatı, donanım, maliyet, personel gibi fiziki unsurlardır. Süreç; mektep ortamında meydana gelen dersler, öğrenme yaşantıları ve öğüt aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde marifet, yeterlilik, izin, test meyveları gibi matlup davranış bileğalışverişiklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Contacts:
Posted by: admin on

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir